Ιστορική Αναφορά

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (Σ.Κ.Ε.Κ.)

λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια με την πρωτοβουλία ορισμένων πρωτοπόρων ατόμων. Ο Σ.Κ.Ε.Κ. φαίνεται από τα

πρακτικά που διατηρούνται στο αρχείο να είχε την πρώτη συνεδρία στα γραφεία του ΚΕΒΕ στις 24/1/1974. Οι εργασίες

σταμάτησαν ένεκα της τουρκικής εισβολής. Μετά παρέλευση 4 ετών, και συγκεκριμένα στις 3/6/1978

γίνεται μία πρώτη ανασυγκρότηση στην οποία συμμετέχουν 33 κτηματομεσίτες από όλη την Κύπρο.

Σε αυτή τη συνεδρίαση ανάμεσα σε άλλα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε:

α) το καταστατικό του συνδέσμου

(Σ.Κ.Ε.Κ.)

β) κάθε επαρχία θα αντιπροσωπεύεται από μέλη της στο Διοικητικό Συμβούλιο

(Δ.Σ ) 

γ) καθορίστηκε η πρώτη συνδρομή προς το ΚΕΒΕ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς το Σύνδεσμο.

δ) όπως όλοι παρευρεθέντες αναλάβουν την υποχρέωση να εγγράψουν νέα μέλη.

Με την πάροδο του χρόνου τα μέλη αυξάνοντα και οι στόχοι ολοένα αυξάνοντα και υλοποιούνταν. Το βασικότερο και

κυριότερο μέλημα και στόχος ήταν

η νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος

ο οποίος επετεύχθη μετά από μεγάλους

και επίπονους αγώνες και μόχθους.

Η ψήφιση της νομοθεσίας είχε θέσει το επάγγελμα σε τάξη και ακλούθησε η ίδρυση και λειτουργία του Συμβουλίου

Εγγραφής των κτηματομεσιτών.

Προβολή του ΣΚΕΚ

1. Μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις στον ημερήσιο τύπο έγινε κατορθωτή η αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου του

ΣΚΕΚ. 

2. Συμμετοχή και ουσιαστικές  οποθετήσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

3. Καταγραφή και παρουσίαση των διαφόρων προβλημάτων των συναδέλφ

ων και κατ’ επέκταση του ΣΚΕΚ στα

Κοινοβουλευτικά Κόμματα.

4. Συνεχής προβολή του Συνδέσμου μέσω του έντυπου τύπου και διαφόρων Ιστοσελίδων (banner). 

Προσφορά προς τα Μέλη του ΣΚΕΚ

1. Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών από το Νομικό Σύμβουλο του ΣΚΕΚ

2. Εξασφάλιση υποτροφιών από το πανεπιστήμιο Νεάπολης για τα μέλη μας.

3. Πετύχαμε τη δυνατότητα επαγγελματικής πιστοποίησης RICS για τα μέλη μας .

4. Πετύχαμε τη επαγγελματική ασφάλεια για τα μέλη του Συνδέσμου από €200,000 σε €250,000 με το ίδιο ασφάλιστρο.

5. Τα ενεργά μέλη του Συνδέσμου

έχουν το δικαίωμα να διαφημίζουν

στην Πλατφόρμα Ακινήτων και Συνεργασίας

6. Καθιερώθηκε η διοργάνωση

Παγκύπριου Πρωτοχρονιάτικου

γεύματος.

7. Διοργάνωση cocktails γνωριμίας

για συνεργασία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των εγγεγραμμένων και αδειούχων κτηματομεσιτών.

8. Γενική Συνέλευση. Σχέσεις με άλλους Συνδέσμους και Οργανισμούς

1. Αναβάθμιση των σχέσεων μας με το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

2. Συνεχής και ουσιαστική συνεργασία με το ΚΕΒΕ 

3. Ουσιαστική συμμετοχή με τη

FIABCI

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ηλίας Αθανασίου

Πρόεδρος