Παγκύπρια Καταστατική Συνέλευση του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) – 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019