Εγγραφή Νέων Μελών

Εγγραφή Νέων Μελών

1. Ο στόχος που θέσαμε για εγγραφή νέων μελών άρχισε να αποδίδει αφού, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι ενώνουν τις

δυνάμεις το υς μαζί μας και εγγράφονται στο ΣΚΕΚ.

Επαρχιακές Επιτροπές ΣΚΕΚ

1. Οι επαρχιακές επιτροπές αποτελούν ουσιαστικά τη βάση ολόκληρου του οικοδομήματος του ΣΚΕΚ και ως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που διαπιστώνουμε ότι στην πλειοψηφία τους οι Επαρχιακές

Επιτροπές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Μελών τους.

Σημαντικό επίτευγμα τους αποτελεί το γεγονός ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών αποδέχτηκε το από

κοινού αίτημα των επηρεαζόμενων επαρχιακών επιτροπών για άνοιγμα

κάλπων για τις εκλογές του Συμβουλίου Εγγραφής για ανάδειξη των αιρετών

μελών.

Με την επιτυχία αυτή θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να ψηφίζουν είτε στην πόλη τους είτε στην πιο κοντινή από αυτούς πόλη, διευκολύνοντας τους σημαντικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συνδέσμου.

Για Εγγραφή κατεβάστε την αίτηση και αποστείλετε την στο email:yianna@ccci.org.cy