Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Κ.Ε.Κ

Ανδρέας Καουρής

Πρόεδρος

Γεώργιος Χατζηαντωνίου

Α ́ Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Ολύμπιος

Β’ Αντιπρόεδρος

Βύρων Χριστοφόρου

Ταμίας

Έλλη Ανδρέου

Γραμματέας

Ρένα Καλότυχου

Μέλος

Μαρία Νίκη Θωμαίδου

Μέλος

Γιώργος Μουσκίδης

Μέλος

Μιράντα Στυλιανάκη Μουσκίδου

Μέλος

Χαράλαμπος Πίτρος

Μέλος

Χρυστάλλα Κυριακίδη

Μέλος

Ανδρούλλα Κυριακίδη

Μέλος

Σωτήρης Δημητρίου

Μέλος